Att barn och vuxna har vitt skilda åsikter om datorspelande är förmodligen ingen nyhet.  En tredjedel av dagens föräldrar, som inte växte upp med datorspelande som en naturlig del av vardagen, upplever att barnens datorspelsvanor skapar konflikter. Var fjärde förälder upplever att barn som spelar tio timmar eller mer i veckan försämrar sina studieresultat. Samtidigt har e-sport vuxit explosionsartat bland barn. Mätresultaten redovisas i den nya Com Hem-kollen med fokus på just gaming och e-sport.

Vad får egentligen datorspelande för effekter? Gör dagens föräldrar rätt i att oroa sig för barnens vanor? Undersökningen pekar bl.a. på att måttligt spelande inte skulle ha någon negativ effekt på de yngres skolresultat, enligt de intervjuade föräldrarna.

Data som visar skillnaden mellan barn som inte spelar och som spelar måttligt
Sunda datorspelsvanor kan ha en positiv effekt på barnens allmänna välbefinnande.

 

Resultaten visar även att måttligt datorspelande har en marginellt positiv effekt på barns möjligheter att få nya kompisar, och deras självskattning om att de rör på sig tillräckligt mycket.  Så länge spelandet hålls på en måttlig nivå, upp till tio timmar per vecka, kan det mycket väl ha en positiv effekt på barnens trivsel med livet.

Graf över mående sett till hur mycket barnen spelar
När spelandet överstiger 10 timmar per vecka försämras gradvis resultaten i alla avseenden. Mest markant är skillnaden i barnens självupplevelse huruvida de rör på sig tillräckligt mycket.

 

Det är emellertid viktigt att föräldrar är uppmärksamma på hur mycket tid deras barn spenderar framför datorn varje vecka. Com Hem-kollen visar att förutsättningarna för kamratskap, upplevd fysisk aktivitet och trivsel med livet kontinuerligt minskar ju mer tid över tio timmar som barn spenderar framför datorn per vecka. Barnen bryr sig mindre om skolan, vilket speglas i studieresultaten.

Vad kan man då som förälder göra? Slutsatserna av studien pekar på fyra viktiga saker:

  1. Engagera dig. Datorspelande är en naturlig del i många barns vardag, likt traditionell sport eller lekar. Precis som föräldrar engagerar sig i barns sportande, är det naturligt att engagera sig i barns datorspelande.
  2. Utgå från fakta. När man som förälder pratar med barnen om datorspelande är det lätt att ha förutfattade meningar om att spelandet skulle ha enbart negativa konsekvenser. Utgå istället från fakta: hur fysiskt aktiva är barnen? Är de glada? Hur går det i skolan? Kanske är datorspelet ett bra komplement till allt annat de sysselsätter sig med?
  3. Sätt gränser. En engagerad förälder som har en positiv dialog med sina barn kan lättare sätta gränser för vad som är rimligt datorspelande. Att strukturera barnens vardag i hur mycket tid de spenderar på olika aktiviteter är ett enkelt verktyg för att sätta datorspelandet i ett större sammanhang. Det finns också flera enkla, tekniska lösningar som begränsar datortiden automatisk. Com Hems Trygg Surf är ett exempel.
  4. Prata om det. Många föräldrar är osäkra på hur de ska hantera barnens datorspelande. Barn refererar inte sällan till att deras kompisar spelar si och så mycket. Precis som att det är viktigt att prata med barnen om deras datorvanor är det en god idé att kontakta andra föräldrar för att ge varandra stöd.

Skulle man som förälder uppleva att problemen är mycket stora finns det också annan hjälp att få av organisationen Surfa Lugnt.

Vill du veta mer om barns datorspelande och vad man som förälder kan göra? Läs hela studien här.