En majoritet av svenskarna ser fler fördelar än nackdelar med datalagring. Samtidigt upplever många en oro för hur personuppgifterna hanteras. Detta är några av slutsatserna från den senaste Com Hem-kollen med fokus på integritet.

 

Undersökning visar också att de yngre är mest skeptiska och oron handlar bl.a. om ID-kapningar och spridning av kränkande bilder. En klar majoritet, 78 procent av de tillfrågade, anser att internet och digitala tjänster i huvudsak har haft en positiv påverkan på samhället. Samtidigt som digital information kan underlätta och effektivisera viktiga samhällstjänster anser 42 procent att myndigheterna har för mycket information om privatpersoner.

Läs hela Com Hem-kollen med tema integritet

Om man känner sig orolig eller har frågor om trygghet på nätet kan man vända sig till Surfa Lugnt.
Där kan man ställa frågor om alltifrån hur du skyddar din dator till råd och tips kring dina barns surfande.