”Staten måste ta ett helhetsansvar”

Runt en miljon svenskar har idag svårt att t ex uträtta ärenden eller ta del av viktig samhällsinformation, digitalt. De befinner sig i ett digitalt utanförskap, säger Svenska Stadsnätsföreningen, som undersökt problemet.

Främst handlar det om låginkomsttagare, äldre och nyanlända. ”Staten måste ta ett helhetsansvar”, säger Mikael Ek, vd SSNF.