Intervju med Thomas Helbo, Chief Technichal Officer Com Hem

De senaste åtta åren har utvecklingen av kvaliteten och tillgången på bredband varit mycket stark, vilket bekräftas av Bredbandskollen nya rapport om Sveriges surfhastigheter för perioden 2008–2016. Hastigheterna för att ta emot data via kabel-tv har ökat med hela 670 procent, och utvecklingen av fiber-nät ligger bara strax bakom.

Stockholms, Södermanlands och Skånes län är de tre län där medelhastigheten för att ta emot data är allra högst. Vi har pratat med Com Hems teknikchef Thomas Helbo om hur han ser på några av studiens resultat, och vad vi kan vänta framöver på teknikfronten.

Kabel-tv har återigen visat sig ha högst hastighet för att ta emot data jämfört med andra infrastrukturer, och denna kapacitet har enligt Bredbandskollen fördubblats sedan 2013. Däremot har kabel-tv en nackdel gentemot fiber i att överföringshastigheterna är lägre för att skicka data.

Hur ser Com Hem generellt på utvecklingen av den befintliga kabelinfrastrukturen och de nackdelar som finns i dag?

– Kabel tv-nätet har likt all teknologi inom telekom genomgått en evolution under de senaste 20 åren. På Com Hem har vi investerat stora resurser i att uppgradera infrastruktur och kapacitet för att göra nätet framtidssäkert. När vi uppgraderar kapaciteten förbättrar vi både hastigheterna för hämtning och sändning. Jämfört med hämtning är hastigheten för sändning långsammare, men generellt används sändning i mindre utsträckning än hämtning. Hastigheten för hämtning ökar med mellan 40–50 procent årligen, och hastigheten för sändning är hyfsat stabilt. Anledningen till skillnaden är att streaming utgör över 50 procent av all trafik.

Kabel tv-nätet kommer att uppgraderas väsentligt kommande år och nå symmetriska hastigheter på över 1000 Mb per sekund, vilket är överlägset nästan alla dagens teknologier. Fibers hastigheter för att ta emot data också har ökat under perioden 2008–2016, dock ej lika mycket som kabel-tv. Det framgår på flera andra håll att fiber och kabel-tv båda är längst fram i utvecklingen jämfört med andra tekniska lösningar.

Från ditt perspektiv som CTO, hur skulle du säga att konkurrensen mellan de olika infrastrukturerna påverkar den tekniska utvecklingen?

– Fiber och kabel-tv har fortsatt att öka sina maxhastigheter de gångna åren. Från ett konsumentperspektiv är det inte viktigt i sig om uppkopplingen är fiber eller kabel-tv. Det som istället spelar roll är kvaliteten och kundservicen. Kabel tv-nät kallas idag HFC-nät (Hybrid Fiber Coax) eftersom näten utgörs av mer fiber än koax – men det är just kombinationen mellan fiber och koax som ökar kapaciteten i näten framöver. Ju mindre viktig teknologin blir, desto mer fokus kommer att ligga på tjänsteerbjudanden.

 

Graf över medelhastighet Mbit/s för att ta emot data 2008-2016
Hastigheten för att ta emot data via kabel tv-nät har ökat med drygt 670 procent sedan 2008.

 

Sist men inte minst ser vi en del variation i hur höga hastigheter för att ta emot och skicka data man kan uppnå i olika delar av Sverige. På Gotland uppnåddes 2016 medelhastigheten för att ta emot data via kabel-tv till 101 Mbit/sek, medan motsvarande siffra för Kronoberg var 75 Mbit/sek, detta trots att hastigheterna vid mätningarnas början 2008 var ungefär desamma.

Vad föranleder de här skillnaderna? Vad kan nätansvariga göra för att öka hastigheterna i de ”långsamma” länen?

– När vi mäter hastigheten för en konsument ser vi ofta att wifi-uppkopplingen utgör ett hinder. Wifi har idag två begränsningar: störningar och räckvidd. Störningar sker oftast om du kan se flera olika wifi-uppkopplingar när du försöker ansluta. Dessa anslutningar stör varandra. Om du har utrustning som stödjer 5Ghz-nät kan störningarna till viss del motverkas. Räckviddsproblemet kan enkelt åtgärdas genom att helt enkelt flytta routern till hemmets centrum. Du kan också lägga till access-punkter på andra platser i hemmet. Räckvidd är ett större problem i villor, medan störningar oftare sker i flerbostadshus.

Graf över medelhastighet för fast bredband
Medelhastigheten för att ta emot data via fast bredband har ökat med 560 procent under perioden 2008-2016. Förändringen för att skicka data har varit ännu större: 825 procent.

 

Vill du veta mer? Bredbandskollens rapport finns att läsa i sin helhet här.