Ljusimpulser, koppar, satellit och radiosändare

Bredband är ett samlingsnamn för flera olika tekniker för att koppla upp sig mot internet och för att skicka och ta emot information. Bredbandet möjliggör att du som användare kan överföra data med hög hastighet – betydligt högre än t ex det uppringda modemet som många hushåll använde sig av på 90-talet.

De olika anslutningsteknikerna kan delas upp i två huvudområden: trådfast bredband och trådlöst bredband. Trådfast bredband är anslutning via fiber, via uttaget för kabel-tv och via det fasta telefonnätet. Trådlöst bredband är mobilt bredband och fast trådlös anslutning, som t ex satellituppkoppling.

Olika anslutningstekniker

Fiber
Optisk fiber baseras på överföring av ljusimpulser som transporteras i en kabel av glas eller plast. Tack vare materialet och tekniken kan dessa kablar dras långt utan att kvaliteten påverkas. Optisk fiber finns främst att tillgå i Sveriges städer och tätorter.

Kabel-tv
Anslutning via uttaget för kabel-tv förutsätter att nätet har försetts med ett speciellt filter så att det kan användas för bredband. Därefter kan kabelanslutna modem kommunicera med en huvudcentral som distribuerar trafiken av information vidare. Bredbandsuppkoppling via kabel-tv finns främst att tillgå i Sveriges tätorter.

Telefonnätet
ADSL och VDSL är bredbandstekniker som använder ett modem för att koppla upp mot telefonnätet. Eftersom telefonnätet är kopparbaserat påverkas uppkopplingshastigheten av avståndet mellan telefonstationen och uppkopplingsplatsen (exempelvis hemmet eller företaget). Ju längre avstånd, desto lägre uppkopplingshastighet.

Mobilt bredband
Anslutning med mobilt bredband sker via en radiosändare till någon av de mobila bredbandsleverantörerna. Mobilt bredband går att använda nästan var som helst i Sverige tack vare den goda täckningen. Däremot kan hastighet och kvalitet variera.

Fast trådlös anslutning
Fast trådlös anslutning kan exempelvis göras via satellit. Anslutningsmetoden kräver att en parabol monteras på fastigheten som sedan skickar och tar emot signaler från satelliten. Den här anslutningsmetoden möjliggör att alla hushåll kan få bredbandsuppkoppling.

Tillgången till bredband i Sverige

I mars 2017 publicerade Post- och Telestyrelsen (PTS) en rapport om tillgången till bredband i Sverige. Enligt rapporten hade 71% av alla svenska hushåll och företag tillgång till bredband på minst 100 Mbit/s i oktober 2016, vilket är en ökning på fem procentenheter från året innan. Utbyggnaden av mobilnäten har resulterat i att 69% av Sveriges yta täcks av 10 Mbit/s, vilket är en ökning på fyra procentenheter sedan 2015.

Skillnaden mellan nedströms- och uppströmshastighet

Vi konsumenter märker skillnaden på de olika hastigheterna i vårt vardagliga användande av internet. Nedströmshastigheten avgör hur snabbt vi kan surfa på internet, alltså hur lång tid det tar att ladda ner data till sin enhet. Detta märks exempelvis när vi använder streamingtjänster eller laddar ner tunga filer. Åt andra hållet påverkar uppladdningshastigheten hur snabbt vi kan ladda upp och skicka t ex filer eller använda olika transfertjänster. Som vanlig konsument är det alltså i regel viktigare att ha en hög nedströmshastighet än en hög uppladdningshastighet och därför är bredbandsabonnemangen ofta utformade efter dessa behov.

Vad har vi för nedströms- och uppströmshastighet i Sverige?

I februari 2016 publicerade Internetstiftelsen i Sverige (IIS) en rapport som byggde på analys av 130 miljoner mätningar (!) 2008-2015, med Bredbandskollens webbverktyg. Rapporten visar att hastigheten för att skicka och ta emot data över internet ökar kraftigt för varje år som går. År 2015 var genomsnittshastigheten för att ta emot data 53 Mbit/s, vilket var en ökning på 80 procent jämfört med år 2013. Ökningen för att skicka data var enligt rapporten ännu större: genomsnittshastigheten hade dubblerats under samma tidsperiod, från 12 Mbit/s till 29 Mbit/s.

På Comhem.se finns mer information om bredband.

Ladda gärna hem vår vitbok om bredband, Vägval för bredband – Insikter och råd till beslutsfattare.