Ladda ner rapporten om Godköpings bredbandsstrategi

Godköpings kommun antog nyligen en ny bredbandsstrategi. Samtidigt fick den gamla ledningen hård kritik av kommunens revisorer för hur arbetet bedrivits tidigare. 

Privata investeringar i bredbandsinfrastruktur är en förutsättning för att hela Sverige ska bli uppkopplat. För det behövs öppen infrastruktur och marknadsmässiga villkor. Verkligheten står emellertid ofta i kontrast till nationella strategier och riktlinjer när telekombolagen ska bedriva utbyggnad av bredband i kommunerna.

Med den här rapporten vill Com Hem, Telenor och Telia visa hur man som kommun kan arbeta för att skapa bästa möjliga förutsättningar för effektiv bredbandsutbyggnad genom konkurrens och marknadsmässiga villkor. Rapporten är skriven i form av en bredbandsstrategi för en fiktiv genomsnittlig kommun – Godköping. I rapporten finns också ett antal negativa exempel på hur kommuner agerat för att motverka sund konkurrens.

I tron på de goda exemplens makt är förhoppningen att Godköpings bredbandsstrategi kan tjäna som inspiration åt kommuner runt om i Sverige som vill åstadkomma snabb bredbandsutbyggnad i hela kommunen. För mer information, besök vårt seminarium under Almedalen.

Varmt välkommen på seminarium i Almedalen den 6/7 kl. 12:30-13:30 i Spegelsalen för att lära dig mer om hur kommuner kan skapa bästa möjliga förutsättningar för bredbandsutbyggnad, och skriv upp dig på nyhetsbrevet nedan så missar du ingen information om kommande event. Klicka här för att ladda ner rapporten.