Ladda ner rapporten om Godköpings bredbandsstrategi

Under året som gått har Com Hem tillsammans med andra företag, myndigheter och intresseorganisationer identifierat de centrala utmaningarna för att nå de nationella målen på bredbandsområdet. Arbetet har skett inom ramen för regeringens Bredbandsforum. I topp hamnar landsbygden och bristen på kommunalt engagemang, samt frånvaron av transparens och effektiva processer på kommunal nivå.

Mycket har hänt på marknaden och med bredbandstillgången sedan forumet startade sin verksamhet år 2010. Faktum är dock att dessa utmaningar låg mer eller mindre i topp redan då. Nu kommer nya branschgemensamma arbetsgrupper att ta sig an samma hinderområden igen. Förhoppningsvis kan vi komma ännu längre den här gången. Samverkan brukar ju alltid lyftas fram som nyckeln till det mesta. Att vi behöver fortsätta att belysa och uppmärksamma de problem som bland andra Com Hem möter är under alla omständigheter helt nödvändigt.

Tillsammans med Telenor och Telia kommer vi därför att arrangera ett seminarium under Almedalsveckan i Visby på just detta tema. Som tre av de största privata leverantörerna av bredband i Sverige kan vi tillsammans konstatera att utbyggnad av bredband och effektiv konkurrens förhindras i flera kommuner. Skälen kan se olika ut men syftet är oftast detsamma – att ge det egna kommunala bolaget ett försprång eller en monopolställning på marknaden.

Genom vår fiktiva, men högst konkreta, exempelkommun Godköping vill vi visa hur man som kommun i stället kan arbeta för att skapa bästa möjliga förutsättningar för effektiv bredbandsutbyggnad genom konkurrens och marknadsmässiga villkor. På seminariet kommer vi tillsammans med företrädare för regeringen, PTS och Sveriges Kommuner och Landsting försöka ta några steg framåt för att lösa problematiken. Mer info om Godköping hittar du här, och ladda gärna ner rapporten om Godköpings bredbandsstrategi.

Trevlig sommar!

 

För det fall du önskar kontakta oss för att få ytterligare information, lämna synpunkter eller diskutera saken är e-postadressen bredbandsfakta@comhem.com.

Vi träffar er gärna!

Jacob Bolin
Chef för Com Hems Public Affairs/samhällskontakter