Fastighetsägare går emot regeringens bredbandsstrategi

Många hushåll har idag möjlighet att välja leverantörer i olika nät. Men nu stänger allt fler fastighetsägare ner kabeltv-näten, för att satsa på fiber. De tar därmed bort valmöjligheten för hushållen trots att kabel-tv faktiskt är snabbare än fiber idag.

Det går också rakt emot både regeringens bredbandsstrategi och expertmyndigheten PTS, som tydligt sagt att konkurrensen behövs. Det är bl a tack vare den konkurrensen som Sverige idag är i en världsunik situation med så många uppkopplade hushåll.