Kabeloperatörer driver bredbandsmarknaden framåt

Cable Europe, branschorganisationen för leverantörer av kabel tv-förbindelser i EU, presenterade nyligen en studie som visar att konsumentpriserna för bredband stadigt minskat sedan 2011. Studien utfördes av Arthur D Little (ADL), och är till för att ge europeiska beslutsfattare tillförlitligt underlag när EU-institutionerna ska ta beslut om EU-kommissionens ”Connectivity Package”.  Målet med lagstiftningspaketet är att säkra EU-medborgarnas tillgång till höghastighetsbredband.

ADL har bland annat funnit att:

  • Kabeloperatörer tenderar att driva övriga bredbandsföretag att använda ny teknik – däribland VDSL (snabbt bredband som nyttjar koppartrådarna effektivare) och FTTP (fiber till hemmet). Samtidigt visar studien att bredbandsleverantörer i EU-länder med hög tillgång till kabel tv-förbindelse investerar 57 procent mer per hushåll än leverantörer i länder där tillgången till kabel-tv är låg.
  • Europeiska konsumenter spenderar cirka 2,1 procent av sin årliga inkomst på telekomtjänster. Detta inkluderar tjänster som fast och mobil telefoni, internet och tv[1].
  • Över 50 procent av hushållen i EU har idag tillgång till kabel-tv-nät. Räknas Italien och Grekland bort nås i snitt 63% av EU-medborgarna av kabel-tv-förbindelse. Högst tillgång har Malta (100%), Nederländerna (99%) och Belgien (96%).

Genomsnittspriset för konsumenter på bredbandsmarknader där kabel tv-förbindelse finns har minskat med 29% sedan 2011. Utvecklingen på triple play-marknader, där bredband, tv och IP-telefoni levereras i en och samma förbindelse, har varit ännu mer positiv för konsumenterna med en genomsnittlig minskning mellan 2011 och 2015 på 41%.

Graf med data

Investeringarna per hushåll på marknader med kabel tv-förbindelse är drygt 57 procent högre än investeringarna på marknader med låg tillgång till kabel-tv.

Du kan ladda ner hela studien här.

 

[1] Dock ej hårdvara som telefoner och routers.