Offentlig sektor står inför digitala utmaningar

Digitaliseringen av offentlig sektor kommer att gå betydligt långsammare än utvecklingen inom internet of things, virtual reality (VR), och artificiell intelligens (AI), samtidigt som det är den enskilt viktigaste faktorn för Sveriges position som ledande IT-nation.

Det tror i alla fall ett 50-tal beslutsfattare och opinionsbildare som besvarat en enkät från Com Hem om IT-sektorns framtidsfrågor. Om Sverige ska återta sin position som en av världsledarna inom digitalisering av offentlig sektor krävs stora satsningar från både offentlig och privat sektor. I takt med att alltfler samhällskritiska tjänster digitaliseras, inte minst på välfärdsområdet, ökar dessutom behovet av redundans och parallella höghastighetsnät.

Viktigast, men svårast, så kan man sammanfatta hur läsarna av vårt nyhetsbrev ser på digitalisering av offentliga tjänster. Det är en inte orimlig slutsats av de senaste årens försök att snabba upp digitalisering av stat, kommuner och landsting. Många kärnverksamheter har utmaningar i form av integritet och säkerhet, andra har utmaningar i form av gamla organisatoriska gränser som motverkar integration.

På frågan om vad man tror betyder mest för prispress och tjänsteutveckling på bredbandsmarknaden så tror en majoritet att ”öppna nät med konkurrens” är viktigast på kort sikt. På lång sikt är det i stort sett lika många som anser att ”konkurrens mellan olika infrastrukturer” är viktigast.

Undersökningen är en del av Com Hems arbete för att skapa mer debatt kring frågor om bredband och digitaliseringen av Sverige, och utfördes under november månad 2016.

 

Graf som visar svaren på frågan om vilket område som utvecklats minst om tre år