I mitten av oktober offentliggörs resultatet av årets Öppna Nät-Barometer, men redan nu är förväntningarna höga. Den 29 augusti höll Region Jönköping ett event med temat digitalisering, som förutom bredbandsutbyggnad och digitaliseringen och dess effekter också fokuserade på kvalitetsutveckling.

Bland föreläsarna fanns bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP), som talade om att alla ska kunna dra nytta av digitaliseringseffekterna i samhället. Föreläste gjorde också den tidigare statsministern Fredrik Reinfeldt (M), vars ämne var en värld i förändring och Leo Safford, produktchef för Öppna Nät på Com Hem berättade om Öppna Nät-Barometern.

– Öppna Nät-Barometern är ett verktyg framtaget av Com Hem där vi klassificerar de öppna näten i Sverige. Vi mäter och följer upp deras erbjudanden, tekniska plattform och förmåga att leverera bredbandstjänster såsom TV och bredband till hushåll och företag. Öppna Nät-Barometern tydliggör de utmaningar som finns inom branschen, och visar på behovet av en mer standardiserad och kvalitetssäkrad affärsmodell, driftprocess och nätdesign i syfte att säkerställa en framtidssäker digital infrastruktur som fungerar dygnets alla timmar, överallt i vårt avlånga land, säger Leo Safford.

Öppna Nät-Barometern, vilken lanserades under 2017, utvärderar 23 olika mätpunkter hos ett stort antal leverantörer, och uppskattningsvis 85% av den svenska marknaden finns representerade i mätningen. Fjolårets förstaplats gick till den nationella kommunikationsoperatören IP Only.

Vid eventet i Jönköping medverkade också flera myndigheter: Tillväxtverket, Skolverket, Digitaliseringsrådet, Bredbandsrådet och dessutom forskare och företag i framkant från offentliga verksamheter.

Fakta om Öppna Nät: 

Öppna nät är en infrastruktur där nätägaren tillhandahåller fiber men inget eget tjänsteinnehåll. Det innebär att operatörer och tjänsteleverantörer som inte äger sin egen infrastruktur kan hyra in sig i nätet, och att nya operatörer har en låg instegströskel på marknaden.