På Stadsnätsföreningens höstkonferens i Älvsjö 2017 lanserade Com Hem Öppna Nät-Barometern, som blev en succé och uppmärksammades på många håll i branschen. Inte minst fick mätningen spridning hos många av de öppna nät som Com Hem samarbetar med.

I Öppna Nät-Barometern klassificeras Sveriges öppna fibernät, det vill säga nät där kunder kan välja mellan olika tjänsteleverantörer. Dessutom mäts kommunikationsoperatören som driftar och förvaltar det aktiva fibernätet, och undersökningen följer dessutom upp kommunikationsoperatörens erbjudanden och deras förmåga att leverera med god kvalitet.

Vår förhoppning är att vi med Öppna Nät-Barometern ska kunna visa på behovet av en mer standardiserad och kvalitetssäkrad affärsmodell, driftprocess och nätdesign för bredbandslösningar via fiber. Vi är övertygade om att standardisering både ökar kvaliteten och sänker driftkostnaderna.

I oktober 2018 genomför Com Hem den andra officiella mätningen i syfte att utse Sveriges bästa öppna nät. Resultaten och vinnaren av årets Öppna Nät-Barometern kommer att presenteras i samband med en nätverksträff, arrangerad av Telekomnyheterna, i Stockholm den 16 oktober. Mer information om nätverksträffen kommer inom kort via Telekomnyheterna. En lista med de tiobästa öppna näten kommer därefter publiceras här på bredbandsfakta.se.

Resultaten i Öppna Nät-Barometern baseras även denna gång på 23 mätpunkter, uppdelade i tre olika kategorier: Marknad, avtalsvillkor & miljö, Drift- & adresskvalitet samt Teknisk design.

Nyheterna i 2018 års mätning är:

  • Betyg ges för svar på minst en fråga i enkäten som besvaras
  • Betygsättningen av nätbolagets produktutbud kompletteras och omfattar i år även företagstjänster
  • Portalbetyget tas bort och ersätts med punkten Ansvar för fastighetsnät
  • Betyget för området Fakturaunderlag och Rapportering av driftstatistik förtydligas.
  • Mätperioden för FaultRate kortas till tre månader i syfte att premiera de nät som förbättrat sin felprocent
  • Betyget för Åtgärdstid justeras
  • Frågan om Kundseparation ersätts med en fråga om IP-adresstilldelning
  • Negativa betyg (minuspoäng) har tagits bort. Lägsta betyg på en mätpunkt är alltid 0 poäng

Mätningen kommer att gå till på ett liknande sätt som förra gången, det vill säga genom en kombination av en enkät där de öppna näten svarar på ett antal frågor, samtidigt som Com Hem samlar in ett antal mätdata på egen hand. Allt poängsätts sedan enligt de officiella mätkriterierna som du kan ta del av här. Denna mätning kommer att omfatta samtliga öppna nät som Com Hem och Boxer har en samarbetsrelation med.

Skulle ni önska en genomgång av ert individuella resultat från halvårsmätningen som genomfördes i april 2018, eller har frågor kring Öppna Nät-Barometern, hör av er till Leo Safford, leo.safford@comhem.com eller +46 70 540 58 56.