Hemmet – framtidens arbetsplats

Idag är det DistansaDagen, och allt fler vill och kan arbeta på distans, visar en ny undersökning. Trenden att jobba hemifrån berör många och kommer att bli allt vanligare i framtiden. Det visar en undersökning som Com Hem har gjort med hjälp av SIFO.

Många jobbar hemifrån eftersom ordinarie arbetstid inte räcker till, samtidigt som det för en stor grupp har blivit ett sätt att få vardagspusslet att gå ihop. Varannan person i undersökningen jobbar hemma för att hinna med det som inte fick plats under ordinarie arbetstid (47 %), medan sju av tio ser hemmajobb som en möjlighet att få ihop vardagspusslet. Sex av tio ser arbete hemifrån som en möjlighet att kunna jobba även om de är krassliga eller har sjuka barn.

Många upplever att hemarbete förväntas

Av de 55 % i undersökningen som har möjlighet att jobba hemifrån, är det fyra av fem som gör det regelbundet. Många upplever att hemarbete förväntas av dem, och en stor del av distansarbetstiden sker utanför ordinarie arbetstid (44 %). Män och yngre tenderar att jobba mer vardagkvällar medan kvinnor ofta distansarbetar på helgen.

Regler, policys och chefer sätter stopp

Uppkopplingsproblem är inte längre en avgörande faktor. En övervägande majoritet (84 %) vill fortsätta arbeta på distans i samma omfattning som idag eller ännu mer, bland annat för att kunna jobba fler timmar och för att kunna arbeta mer ostört. Men alla har inte möjligheten till detta. I offentlig sektor är det ofta regler och policys som utgör det främsta hindret för hemarbete, medan det i privat sektor i stället är chefen som sätter stopp. En tredjedel av de som skulle vilja jobba mer hemifrån uppger att det inte går därför att chefen inte vill tillåta det, visar undersökningen från Com Hem.

– Det är glädjande att konstatera att uppkopplingsproblem inte längre utgör ett avgörande hinder för distansarbete, vilket är extra viktigt då en övervägande majoritet vill fortsätta arbeta på distans lika mycket som idag eller ännu mer. Men vi kan konstatera att såväl offentliga som privata arbetsgivare har en hel del utmaningar för att skapa bästa förutsättningar på framtidens arbetsmarknad, säger Petra von Rohr, kommunikationsdirektör på Com Hem.

Om undersökningen

Sedan 2016 har Com Hem tagit fram olika insiktsrapporter under konceptet Com Hem-kollen, med syfte att förbättra det digitala välmåendet i Sverige. Nu fortsätter arbetet genom att konceptet breddas, med undersökningar som belyser vardagsnära och relevanta ämnen kopplade till hushållens internetanvändning.

Undersökningen bygger på 732 intervjuer som Kantar Sifo gjort under slutet av 2017.

Läs hela undersökningen här.

Läs mer om DistansaDagen.