Den ökade digitaliseringen av samhället innebär att tillgång till bredbandsinfrastruktur får allt större betydelse. Regeringen har som mål att Sverige ska vara helt uppkopplat år 2025. För att detta ska bli verklighet, krävs insatser på såväl nationell som på regional och lokal nivå. Därför har regeringen infört regionala bredbandskoordinatorer i alla län. Koordinatorernas syfte är att öka samordningen och därmed effektivisera arbetet på regional nivå.

 
Bredbandsfakta har träffat två av landets bredbandskoordinatorer och bett dem berätta om hur de ser på bredbandsutbyggnaden i Sverige och på digitaliseringen av samhället:

 För mer information, besök sekretariatet för regionala bredbandskoordinatorer