Tillsammans med Telia och Telenor arrangerade Com Hem under årets Almedalsvecka ett välbesökt seminarium om hur svenska kommuner tillsammans med privata aktörer bäst skapar en välfungerande och konkurrensutsatt bredbandsmarknad.

Com Hem, Telenor och Telia tog inför årets Almedalsvecka fram en bredbandsstrategi för en fiktiv svensk kommun, Godköping. Strategin visar hur kommuner kan arbeta för att skapa bästa möjliga förutsättningar för effektiv bredbandsutbyggnad genom konkurrens och marknadsmässiga villkor. Privata investeringar i bredbandsinfrastruktur är en förutsättning för att hela Sverige ska bli uppkopplat. Då behövs öppen infrastruktur och marknadsmässiga villkor.

Strategin presenterades vid ett seminarium i Visby under 2017 års Almedalsvecka. Förutom VD:arna för Com Hem, Telenor och Telia deltog även statssekreterare Alf Svensson (MP), SKL:s Carola Gunnarsson (C), och generaldirektören för Post- och Telestyrelsen Dan Sjöblom.

Seminariet uppmärksammades också i media. Dagens Industri skriver att ”[Kommunerna] lägger krokben för privata aktörer för att gynna de egna, kommunala bolagen när det gäller utbyggnad av bredband. Därmed riskeras regeringen och ansvarige minister Peter Erikssons digitaliseringsmål hävdar Telia, Telenor och Com Hem.”

Vill du ta del av bredbandsstrategin? Läs den här!