Den svenska bredbandsmarknaden är unik. Modiga politiska mål, en tuff konkurrens och en stark efterfrågan har lett till att många aktörer, både privata och offentliga, investerat i fibernät både i tätorter och långt ute på landsbygden.

Boende i flerfamiljshus har i de allra flesta fall goda möjligheter att köpa prisvärda snabba och stabila bredbands- och tv-tjänster via olika typer av nät och tjänsteleverantörer. Precis som framgår i regeringens bredbandsstrategi är det viktigt att fastighetsägare fortsätter låta fiber- och kabelnät konkurrera sida vid sida för att konkurrensen ska vara så effektiv som möjligt.

För villahushållen är situationen helt annorlunda. Det kan kosta upp till 30 000 kronor att ansluta sin villa till ett modernt fibernät. När villan väl kopplats upp uppstår ett naturligt monopol och kunden kommer att vara låst till samma nätägare i all framtid. Det innebär i praktiken också att hushållet är oskyddat från eventuella framtida pris- och nätavgiftshöjningar och andra oskäliga villkorsändringar som kan tänkas göras av nätägaren, oavsett om nätet är ”öppet” för flera tjänsteleverantörer.

Post- och telestyrelsen har legala verktyg för att regelbundet se över och vid behov förhandsreglera konkurrensen på marknaden, och ge andra operatörer möjlighet att få tillträde till fibernät. Enligt det förslag som myndigheten presenterade tidigare i sommar föreslås endast en aktör bli fortsatt reglerad på marknaden – Telia. Med andra ord kommer, om förslaget blir verklighet, övriga två tredjedelar av alla fiberaktörer i Sverige förbli oreglerade och kan agera helt oberoende av sina kunder och konkurrenter.

Så, PTS, här kommer ett gott råd från oss på Com Hem: Beskriv marknaden som den faktiskt ser ut och fatta de beslut som krävs för att säkerställa effektiv konkurrens på hela marknaden. Riskera inte att villahushållen hamnar i samma trassliga situation som råder på elmarknaden med skenande elnätsavgifter.

Jacob Bolin

Chef för samhällskontakter hos Com Hem