”Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”, säger vår nuvarande regering. Vad betyder det, egentligen? I en rapport beställd av IT&Telekomföretagen försöker Nima Sanandaji besvara denna och flera andra frågor. Det mest centrala problemet är kanske att digitalisering fortfarande behandlas som en renodlad IT- eller branschfråga istället för det samhällsomvandlade fenomen det i själva verket är. Bredbandsfakta bad förbundsdirektören för IT&Telekomföretagen David Mothander att ge sin syn på rapportens slutsatser.

David Mothander, förbundsdirektör för IT&Telekomföretagen.

I rapporten menar Nima Sanandaji att vi har ett definitionsmässigt problem med digitalisering. Vad tycker du att vi borde använda för definition av ”digitalisering”?

Enkelt uttryckt: att göra en befintlig produkt, tjänst eller process digital (exempelvis post till e-post) är egentligen ”bara” teknik; digitalisering handlar om att göra det på ett nytt sätt, om innovation, om transformation – att med hjälp av digital teknik faktiskt skapa något helt nytt (exempelvis Swish, Uber, Spotify)

Vilka är de viktigaste problemen som vi måste övervinna för att, som regeringen säger, bli världsbäst på att dra nytta av digitaliseringens möjligheter?

Rapporten pekar ju på vikten av snabb digitalisering av näringslivet och offentlig sektor. Häri ligger en stor del av vår potentiella digitala konkurrenskraft. För att detta ska kunna ske måste vi öka kunskapen om vilka möjligheter som faktiskt finns och vad som måste göras. Vid sidan av detta kommer kompetensfrågan bli helt avgörande; både att utbilda rätt kompetens, att kunna ställa om till sådan kompetens under arbetslivet samt slutligen att integrera ny kompetens i vårt land.

Investerar vi tillräckligt mycket i digitaliseringen, jämfört med andra länder?

Givet den höga ambitionen, nej. Ska vi vara bäst måste den ambitionen också uttryckas av statsministern och synas i statens budget i högre utsträckning än idag.

Vilka aktörer är drivande i svensk digitalisering? Vilka bör ta mer ansvar?

Vi menar ju att våra medlemsföretag är och kan vara drivande. Men den offentliga sektorn har ett stort ansvar, men framförallt, en stor möjlighet att vara drivande.

Hur ska den svenska välfärden förmås att öka tempot för att hänga med exempelvis näringslivet, i den digitala utvecklingen?

Tydligare och modigare styrning uppifrån, koordinering samt tätare samverkan med näringslivet

Utifrån dagsläget, hur bedömer du Sveriges potential att verkligen lyckas med digitalisering? Kommer vi att bli en ”etta” eller ”nolla”?

Visst har vi potential, och goda förutsättningar, att återigen vara etta eller i vart fall på pallen. Att säga något annat vore ju att kapitulera och det är vi inte beredda att göra!

 

Du hittar rapporten Etta eller Nolla? här!