På SSNfs höstkonferens i Älvsjö i oktober 2017, lanserade Com Hem Öppna Nät-Barometern. Mätningen blev en succé och uppmärksammades på många håll i branschen.

Under hösten och vintern har vi tagit in feedback och förslag på vidareutveckling. Feedback som vi nu tagit till oss utvecklat vidare.

Under 2018 kommer vi genomföra två mätningar, en ”halvtidsmätning” i mitten på mars och en officiell, årlig mätning under hösten.

Mätningen kommer att gå till på ett liknande sätt som förra gången. Dvs en kombination av en enkätundersökning där de Öppna Näten svarar på ett antal frågor, samtidigt som Com Hem samlar in ett antal mätdata på egen hand. Allt poängsätt sedan enligt de officiella mätkriterierna som du kan ta del av här. Målsättningen för årets mätning är också att mäta betydligt fler kommunikationsoperatörer än förra gången.

Resultaten i Öppna Nät-Barometern baseras även denna gång på 23 mätpunkter, uppdelade på tre olika kategorier: Marknad, avtalsvillkor & miljö, Drift- & adresskvalitet samt Teknisk design.

Nyheterna i denna mätning är följande:

  • Betygsättningen av Produktutbudet kompletteras med företagstjänster
  • Portal-betyget tas bort och ersätts med Ansvar för Fastighetsnät
  • Betyget för Fakturaunderlag och Rapportering av driftstatistik förtydligas
  • Mätperioden för FaultRate kortas ner till 3 månader för att de som förbättrat sin felprocent den senaste tiden ska premieras.
  • Betyget för Åtgärdstid justeras
  • Frågan om Kundseparation ersätts med en fråga om IP-adresstilldelning.
  • Negativa betyg (minuspoäng) har tagits bort. Lägsta betyg på en mätpunkt är alltid 0 poäng.

Eftersom marsmätningen inte är den officiella årliga mätningen utan ett s.k. ”halvtidsresultat”, kommer vi inte heller att utse någon vinnare eller publicera någon topplista denna gång. Däremot kommer alla som vi betygssatt få individuell feedback på det egna resultatet.

Ta del av mätpunkter och betygskriterier för 2018-års mätning

Läs mer om Öppna Nätbarometern