Tidigare i år annonserade Com Hem och Tele2 intentionen att bilda ett gemensamt bolag, och fusionen har slutligen genomförts i november efter att fått myndigheternas godkännande.

Fusionen aviserades ursprungligen i januari i år, men då bolagen båda är verksamma inom telekomindustrin kräves ett säkerställande att sammanslagningen inte skulle orsaka en monopolställning på något av bolagens marknader.

Fusionen undersöktes av EU-kommissionen, som under förra månaden gav sitt godkännande. Kommissionen fann att bolagen komplimenterar varandra och inte kommer att orsaka problem för konkurrensen. Således kunde fusionen fullföljas och Com Hem nu avregistrerats från Stockholmsbörsen.