Sverige utvecklas mot ett digitaliserat samhälle med en fullt utbyggd bredbandsinfrastruktur som ska fungera under dygnets alla timmar. Aktörerna på bredbandsmarknaden behöver förhålla sig till detta och hela tiden sträva mot att bli bättre – i alla delar.

Med en regelbundet återkommande mätning som visar vilken kvalitet de olika öppna näten/kommunikationsoperatörerna har idag samt tydliggöra förbättringsområden, önskar Com Hem ta tempen på bredbandsutvecklingen i Sverige.

Com Hems förhoppning är att med Öppna Nät-Barometern kunna visa på behovet av en mer standardiserad och kvalitetssäkrad affärsmodell, driftprocess och nätdesign. Standardisering både ökar kvaliteten och sänker driftkostnaderna.

Com Hem önskar också att i förlängningen hitta områden som blir gemensamma utmaningar där aktörerna jobbar tillsammans och lär av de kommunikationsoperatörer som kommit längst i sin utveckling.

Detta är första gången som Com Hem genomför denna mätning och troligtvis är det också första gången någonsin som en sådan mätning görs i Sverige. Com Hems mål är att Öppna Nät-Barometern ska kunna vara ett kvalitetssäkringsverktyg och en väg framåt för de öppna nät som vill fortsätta utvecklas och ge en snabbare, bättre och mer driftsäker service till de tjänsteleverantörer – och indirekt till de slutkunder- som köper sina tjänster via deras nät.

Öppna Nät-Barometern är företagets bidrag till att säkerställa en framtidssäker digital infrastruktur i alla delar av landet – en förutsättning för att digitaliseringen av Sverige ska nå sin fulla potential.

Läs mer om mål och syfte

Nyheter inför 2018 års mätning

Här berättar Com Hems ansvarige för öppna nät, Christer Isacsson, mer om Öppna Nät-Barometern

Anders Nilsson, Com Hems VD, berättar hur han ser på Öppna Nät-Barometern

Se hela talet av Anders Nilsson när han adresserar operatörernas roll i den digitala framtiden på Stockholmsmässan