Bredbandskoordinatorer – Vad är deras uppgift?

Bredbandskoordinatorer – Vad är deras uppgift?

Bredbandskoordinator

Bredbandskoordinator, ett långt och för många ganska okänt ord. Men det finns faktiskt en eller två i varje län i Sverige. Varje bredbandskoordinator ansvarar för sitt län och de har samma mål och arbetsuppgifter.

Vad är en bredbandskoordinator?

En bredbandskoordinator ansvarar för att främja samverkan, stötta kommuner och kartlägga behov för bättre samordning i bredbandsfrågor. 

Det är alltså en kontaktperson för bredbandsfrågor i länet för offentliga och privata aktörer. Varje län har en organisation med regionalt utvecklingsansvar och bredbandskoordinatorerna tillhör denna. 

En bredbandskoordinators uppgift

Bredbandskoordinatorerna har flera uppgifter och de innefattar bland annat:

  • Öka tillgången av effektiva, säkra och robusta bredband i länet.
  • Ingå i regionala nätverk med aktörer för erfarenhetsutbyte, spridning av goda exempel och kommunikation kopplade till bredband. 
  • Skapa länsöverskridande samarbeten gällande bredbandsutbyggnad och hålla sig uppdaterad på information. 
  • Hålla kontakt med och delta i nätverk som Post- och Telestyrelsen står bakom. Post- och Telestyrelsen är en nationell stödfunktion åt bredbandskoordinatorerna.
  • Göra analyser och sammanställa underlag som Post- och Telestyrelsen kan använda för beslut av prioritering i bredbandsfrågor. 

Bredbandskoordinatorernas sekretariat

Sekretariatet för bredbandskoordinatorerna är placerat hos Post- och Telestyrelsen. Sekretariatet agerar stödfunktion och ska underlätta samverkan, bidra till kompetensutveckling och tillvarata det nationella perspektivet gällande bredbandsutbyggnad och bredbandsfrågor. 

För att göra detta arrangeras nätverksträffar för bredbandskoordinatorerna där erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling är centralt. Marknadsaktörer, myndigheter och relevanta organisationer bjuds in för att informera om sin verksamhet, nätverka och upprätta dialog med koordinatorerna.

Är du intresserad av att ta del av mer information som rör bredband och IT så rekommenderar vi Sverigemagasinet.nu. I denna artikel berättar Sverigemagasinet bland annat om utbyggnaden som sker på uppdrag av Microsoft.

Blekinge:
Rikard Svensson
[email protected]

Dalarna:
Anders Oksvold
[email protected]

Gotland:
Anne Ståhl-Mousa
[email protected]

Gävleborg:
Annica Aneklev
[email protected]

Halland:
Ellinore Svan
[email protected]

Jämtland:
Peter Adolfsson
[email protected]

Jönköping:
Ingemar Svensson
[email protected]

Michael Torndahl
[email protected]

Kalmar:
Magnus Hammarstedt
[email protected]

Kronoberg:
Peter Kirsten
[email protected]

Norrbotten:
Jonas Tiger
[email protected]

Skåne:
Lars Winther-Hansen
[email protected]

Stockholm:
Peter Karnung
[email protected]

Sörmland:
Göran Wide
[email protected]

Uppsala:
Sofia Millbert
[email protected]

Värmland:
Erik Larsson
[email protected]

Västerbotten:
Eva-Marie Marklund
[email protected]

Västernorrland:
Mathias Sundin
[email protected]

Ingela Lingensjö
[email protected]

Västmanland:
Lars Eriksson
[email protected]

Västra Götaland:
Eric Åkerlund
[email protected]

Örebro:
Linus Grabö
[email protected]

Östergötland:
Jonas Jernberg
[email protected]

Magnus Hansson
[email protected]

Senaste kommentarer