Idag lanserar Com Hem Öppna Nät-Barometern där företaget har tagit tempen på bredbandsutvecklingen i Sverige genom att mäta kvalitet i de öppna bredbandsnäten.

Som underlag för Öppna Nät-Barometern har Com Hem utvärderat samtliga stora kommunikationsoperatörer samt ett antal mindre. De kommunikationsoperatörer som varit en del av undersökningen utgör tillsammans cirka 85% av den svenska marknaden för öppna nät, mätt i antal hushåll.

De fem bästa öppna näten 2017:

  1. IP Only – Nationell Kommunikationsoperatör
  2. Fibra – Västerås
  3. Wetternet – Jönköping
  4. iTUX – Nationell Kommunikationsoperatör
  5. Open Universe – Nationell Kommunikationsoperatör

”Öppna Nät-Barometern är ett av våra bidrag för att säkerställa en framtidssäker digital infrastruktur i alla delar av landet. Vår önskan är att vi i förlängningen ska hitta områden som blir gemensamma utmaningar där vi jobbar tillsammans och lär av de kommunikationsoperatörer som kommit längst i sin utveckling,” säger Anders Nilsson, VD på Com Hem.

Undersökningen presenterades på konferensen Bredbandsbåten på Stockholmsmässan den tredje november. Motiveringen för IP Only’s vinst lyder: Detta Öppna Nät är en ganska ung kommunikationsoperatör. De startade sin KO för fyra år sedan och har på kort tid tagit marknaden med storm. Med ett otroligt driv och energi och investeringsvilja har de expanderat kraftigt och det är imponerande att se att de lyckats göra det med kvalitet.

Vill du veta mer om studien? Klicka här!

Har du några frågor eller synpunkter? Kontakta gärna Com Hems ansvarige för Öppna Nät:

Christer Isacsson

Christer.Isacsson@comhem.com

0762 36 11 07